Fundacja Teraz Życie

Fundacja Teraz Życie

Misja

“Dzięki naszym staraniom srebrny i złoty wiek naszych podopiecznych nie stanowi barier dla ich aktwności życiowej.”

O nas

 • Działamy od 2004 roku 
 • Do tej pory pomogliśmy wielu ośrodkom zdrowia
 • Jesteśmy członkiem Dolnośląskiej Rady do spraw Seniorów 
 • W realizacji naszych statutowych przedsięwzięć współpracujemy z wieloma organizacjami 
 • Sponsorujemy działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacje konferencji oraz seminariów poświęconych tematyce prozdrowotnej.
 • Sukcesywnie i konsekwentnie realizujemy nowatorski w skali kraju projekt “Miasteczko Aktywnego Seniora”

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest działanie na rzecz i w obszarze Ochrony Zdrowia, Rehabilitacji i Opieki Społecznej poprzez:

 • Organizowanie i wspieranie rozwoju Placówek Ochrony Zdrowia.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia, żywienia, właściwej roli sportu i rekreacji.
 • Kształtowanie postaw aktywnego współuczestnictwa pacjentów w procesie profilaktyki zdrowotnej i leczenia.
 • Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego na rzecz rozwoju Służby Zdrowia.
 • Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, w tym szczególnie w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom.
 • Organizowanie i wspieranie rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 • Inspirowanie i organizowanie ośrodków i osiedli dla ludzi 55+ według standardów proponowanych przez Unię Europejską.
 • Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
od
Pomagamy
Przekazanych środków
+
Naszych Podopiecznych
+
Eventów dla Seniorów