Geneza

Miasteczko Aktywnego Seniora

Wprowadzenie

Polski system opieki nad osobami w wieku senioralnym – wbrew intencjom i zapewnieniom ustawodawcy jest daleki od modelu, który w sposób obiektywny i społecznie sprawiedliwy prowadzi dystrybucję swoich usług wśród wszystkich obywateli. Wszechobecna komercjalizacja odbija swoje piętno również w segmencie opieki nad ludźmi starszymi (…) pozostawiając wiele do życzenia nawet w jej podstawowym zakresie. Powszechne starzenie się naszego społeczeństwa (ok. ¼ populacji osiągnęła wiek 60+) i zanik modelu wielopokoleniowych rodzin doprowadziły do sytuacji, z którą państwo nie za bardzo sobie umie poradzić. Nowe wyzwania, przed którymi staje nasze państwo to przede wszystkim wypracowanie i promowanie takiego modelu życia, który zapewniałby naszym seniorom godne życie, opiekę medyczną i odpowiednie dla wieku formy aktywności. Zdrowy, aktywny i pozytywnie nastawiony do życia Senior to nieuchronna przyszłość naszego społeczeństwa. Nie jesteśmy w tym osamotnieni, to sytuacja, przed którą staje cała współczesna Europa. Wzorem bardziej rozwiniętych społeczeństw podejmowane są próby stworzenia przyjaznych wiekowi starszemu rozwiązań prawno-organizacyjnych, które przy racjonalnym, nie raz nawet innowacyjnym podejściu mogą zaowocować projektami spełniającymi oczekiwania ludzi w jesieni ich życia, oraz z drugiej strony – zabezpieczyć dalszy, harmonijny rozwój naszego kraju. Bez stworzenia takiej polityki i nowych rozwiązań społecznie użytecznych będziemy skazani na stopniowe ubożenie społeczeństwa, degenerację starszej populacji, dalszą emigrację najaktywniejszej i najlepiej wykształconej części młodego pokolenia – co w konsekwencji doprowadzi do katastrofy demograficznej i ekonomicznej naszego kraju.

Miasteczko Aktywnego Seniora

Geneza projektu

Projekt: Miasteczko Aktywnego Seniora w Radkowie to projekt wyjątkowy, zakładający w swoich założeniach utworzenie od podstaw nowego „miasta” ukierunkowanego na potrzeby i oczekiwania ludzi wieku senioralnego. Całość znajduje oparcie w funkcjonującym organizmie Miasta i Gminy Radków. Nieszablonowe podejście władz, a zwłaszcza Burmistrza rozumiejącego potrzeby ludzi starszych, dostrzegającego nieuchronność zmian w strukturze funkcjonowania naszego społeczeństwa pozwala przypuszczać, że właśnie tu może powstać wzorcowy, pierwszy o takim wymiarze projekt, będący zapowiedzią nowej polityki społecznej naszego państwa. Projekt jest wypadkową doświadczeń jego organizatorów, przemyśleń i spostrzeżeń wyniesionych z wieloletniej pracy w instytucjach i organizacjach pozarządowych, których istotą działania jest praca na rzecz środowisk senioralnych. Z praktyki wiemy, że Seniorzy potrafią być aktywni i użyteczni, często zdarza się, że włączają się jako wolontariusze w dalsze działania niosąc pomoc takim jak oni sami.

Aby skutecznie przeprowadzić proponowany Projekt należy pamiętać, że własne mieszkanie, dom czy inna nieruchomość, to dorobek całego życia. To często jedyne dobro, które przedstawia realną wartość. To wreszcie opoka, w którą osoba starsza wrasta i która tylko w sytuacjach ekstremalnych jest w stanie pogodzić się z jego utratą. Oczywiście szeroko pojęty interes społeczny dopuszcza zmiany i roszady w tym segmencie rynku mieszkaniowego, należy jednakże strzec osoby starsze przed nieuczciwymi i nieuzasadnionymi ( tak prawnie, jak też ekonomiczne) a nawet wymuszonymi wywłaszczeniami i przesiedleniami osób starszych. Taka sytuacja zawsze pozostawia nieprzemijające piętno w ich świadomości, okaleczając psychikę i prowadząc do wielu schorzeń i zaburzeń o podłożu psychicznych. Ludzie, którzy całe życie budowali swoją (i naszą) przyszłość, na starość często pozostają bez wsparcia i opieki. Są przedmiotem spekulacji, manipulacji, a nawet oszustwa. Można tego nie chcieć dostrzegać, można mieć małą wrażliwość społeczną, można to po prostu bagatelizować ale trzeba mieć świadomość, że koszty takiej postawy ponosimy wszyscy. Im więcej jest zaniedbań tym są one wyższe i to nie tylko w wymiarze ekonomicznym ale zwłaszcza społecznym, narastające w czasie, kumulujące się i prowadzące nieuchronnie do degeneracji znacznej części społeczeństwa.