Działania Fundacji Teraz Życie

Jak żyć po wypadku komunikacyjnym?

Fundacja “Teraz Życie” wraz ze ze Stowarzyszeniem Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy “Przejście” wydała, pod redakcją Barbary Jakimowicz-Klein, poradnik Jak żyć po wypadku komunikacyjnym?”.

Wśród autorów artykułów są: Jan Bednarczyk, burmistrz Miasta i Gminy Radków, dr n. med. Zbigniew Mazurczyk, dr n. hum. Dariusz Białas, ks. mgr Zbigniew Szostak, Grzegorz Stoiński, komendant 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, Leszek Konefał z Wydziału Ruchu Drogowego KWP Wrocław, Tomasz Szczepuła oraz niżej podpisana.

W poradniku prezentowane są w zarówno porady psychologiczne, jak i porady prawne. W części poświęconej rehabilitacji znajdziemy wiele przydatnych informacji dotyczących rehabilitacji medycznej, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, zaopatrzenia ortopedycznego, rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społeczno-kulturowej. Książka adresowana jest nie tylko do osób niepełnosprawnych w wyniku wypadków komunikacyjnych, ale do wszystkich uczestników wypadków i kolizji drogowych. Udział w wypadku komunikacyjnym może okazać się dla nas bardzo trudnym doświadczeniem życiowym i to nawet wówczas, gdy jesteśmy jedynie świadkami takiego zdarzenia.

Niestety, po wypadkach, a w szczególności po z pozoru niegroźnych kolizjach, kierowcy często bardziej troszczą się o zniszczony samochód niż o własne zdrowie. Z braku czasu, niewiedzy lub z powodu szoku powypadkowego nie udają się do szpitala z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa szyjnego czy dusznościami po napięciu pasów bezpieczeństwa.

W poradniku znajdziemy m.in. odpowiedzi na pytania: “Dlaczego nie wolno bagatelizować zdrowotnych skutków kolizji?”, “Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychiatry lub psychologa?”, “Jak starać się o odszkodowanie”, “Jakie znaczenie ma kompleksowa rehabilitacja?” A wypowiedzi pań Joanny Koczwary i Dominiki Janek oraz pana Sławomira Wilczyńskiego – dotkliwie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych – są najlepszą odpowiedzią na tytułowe pytanie “Jak żyć po wypadku komunikacyjnym?”.

Książkę można otrzymać bezpłatnie  w siedzibie Fundacji “Teraz Życie”, ul. Pretficza 21