Działania Fundacji Teraz Życie

GMINA RADKÓW złożyła wniosek w Partnerstwie z Fundacją „Teraz Życie” z Wrocławia.

 • Projekt Gminy Radków uzyskał dofinansowanie w 100% – w kwocie 622 784,80 zł.;
 • Dofinansowanie ze środków UE – w kwocie 524 883,03 zł;
 • Okres realizacji wniosku grantowego – od 04.01.2021r.do 30.11.2022r.

W ramach realizacji projektu planuje się:

 • zakup samochodu do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności;
 • dostosowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;
 • zakup wózka inwalidzkiego;
 • szkolenia dla kierowców i asystentów;
 • wynagrodzenia kierowcy -1,5etatu;
 • wynagrodzenia koordynatora do spraw logistycznych;
 • wynagrodzenia asystenta;
 • zakup aplikacji internetowej do zamawiania i monitorowania przejazdów;
 • koszty przejazdów – paliwa używanego do realizacji usług transportowych door-to-door;
 • zakup schodołazu;
 • poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych koszty adaptacji architektonicznych w budynku usytuowanym w Radkowie przy ul. B.Chrobrego 3.